POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
SKLEPU INTERNETOWEGO centrumprestige.pl

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, tj. nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego. Określa zasady korzystania przez stronę internetową centrumprestige.pl, z plików cookies, jak również przedstawia podstawowe informacje związane z rejestrowaniem zdarzeń serwera
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma: ELPAR Sławomir Patelak, ul. Struga 55 65-331 Zielona Góra, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9271210085 oraz REGON 971249510, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
 3. Dane osobowe dotyczące aktywności w sklepie centrumprestige.pl są zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Aplikacji (w tym z wykorzystaniem plików cookies ) lub innych kanałów komunikacji z Klientem w oparciu o aktywność Klienta w Internecie.
 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (dalej jako „RODO”) oraz innymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów w których te dane są przetwarzane.

 

II. W jakich celach gromadzimy informacje o Tobie

 

 1. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Dane te są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym
 2. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną - tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
 4. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Sklepem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń , badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Również w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Sklepu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Sklepu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie. Zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej również z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.

 

III. Pliki „cookies”

 

 1. Strona korzysta z plików Cookies.
 2. Cookies jest to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną (https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)
 3. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies (domyślnie zazwyczaj jest on włączony) Użytkownik ma możliwość ich ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Zapamiętane ciasteczko jest wysyłane jedynie do serwera z którego pochodzi, a który jest rozpoznawany przez przeglądarkę według nazwy domeny.
 5. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
 6. Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

            a)       świadczenia usług,

            b)       dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki  cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

           c)       tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

          d)       utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

IV. Zasady bezpieczeństwa

Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług www.centrumprestige.pl do których musi się zalogować, należy wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć korzystać lub modyfikować jego zasobów lub informacji. Również zalecamy wyłączenie automatycznego zapamiętywania haseł w opcjach przeglądarki internetowej.

Prosimy Państwa o zachowanie ostrożności w udostępnianiu danych, w szczególności swojego hasła, osobom trzecim.

V. Postanowienia końcowe

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, a także, w związku z zabezpieczeniem interesu Administratora danych, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.